top of page
  • info8425872

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τι; Πως; Ποιος; Πόσο κοστίζει; Πότε;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Όλοι όσοι έχουμε τολμήσει να ονειρευτούμε την ανέγερση ή ανακαίνιση ενός κτίσματος έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τα ακόλουθα ερωτήματα:


Τι; Τι έργο θα κατασκευάσω και ποιες ανάγκες μου θα εξυπηρετήσει;

Πως; Πως θα υλοποιήσω το έργο που σχεδιάζω;

Ποιος; Ποιος μπορεί να με συνδράμει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής;

Πόσο κοστίζει; Πόσο θα κοστίσει η ολοκλήρωση του έργου; Μπορώ να ανταπεξέλθω μέχρι το τέλος;

Πότε; Πότε θα ξεκινήσω να απολαμβάνω τους καρπούς των κόπων μου;


Πληθώρα τεχνικών έργων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μαραζώνουν στα συρτάρια των επενδυτών. Έργα αδειοδοτημένα με σφραγίδα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και όμως επί της ουσίας έργα ματαιωμένα, με την ύπαρξή τους να εξαντλείται μόνο στο χαρτί και τους οικονομικούς πόρους που επενδύθηκαν σε αυτά τελικώς να χάνονται.

Ο λόγος;

Ουδείς μερίμνησε επαρκώς για το εφικτό της εκτέλεσής τους προτού σπεύσει να προχωρήσει στην ανέγερση και υλοποίησή τους. Ουδείς έκρινε σκόπιμο προτού δράσει να λογισθεί και να απαντήσει στα πέντε θεμελιώδη ερωτήματα.


Ένα τεχνικό έργο. Πέντε ερωτήσεις, Μία απάντηση.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Έως σήμερα η Μελέτη Εφαρμογής απουσίαζε από τα ιδιωτικά τεχνικά έργα καθώς περιβαλλόταν από δύο αστικούς μύθους τους οποίους καταρρίπτουμε ευθύς:

«Δεν χρειάζεται μια μελέτη εφαρμογής», «Ξέρουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο».

Στην πραγματικότητα ο εργολάβος γνωρίζει το σχέδιο. Δεν γνωρίζει τον τρόπο, το κόστος, το χρόνο υλοποίησής του. Ξεκινά με ένα σχέδιο στο χέρι με όμοιο τρόπο που ξεκινούσαν οι γονείς μας με τον έντυπο χάρτι στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου τους για να φτάσουν τον προορισμό τους, με όμοιο τρόπο που οι γονείς των γονιών μας ξεκινούσαν χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς χάρτη! Χωρίς να διαθέτουν τους πόρους για να επιλέξουν την διαδρομή που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους, την πιο σύντομη διαδρομή ή την λιγότερο δαπανηρή, κατά περίπτωση, χωρίς να δύνανται να εκτιμήσουν ποια διαδρομή πρέπει να αποφύγουν αν θέλουν να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους και τον χρόνο που απαιτείται για να το επιτύχουν αυτό.

Με όμοιο τρόπο συμπορεύονται ο επενδυτής και ο μηχανικός του που στη σημερινή εποχή εκκινούν το τεχνικό έργο με μόνο εφόδιο το αρχικό σχέδιο, την πολεοδομική άδεια που κατόρθωσαν να λάβουν. Εκκινούν για να φτάσουν σε ένα προορισμό όλα τα στάδια της διαδρομής του οποίου αμφότετοι αγνοούν. Γνωρίζουν τον τελικό σκοπό, την υλοποίηση του σχεδίου που κρατούν, αλλά αγνοούν το ΠΩΣ θα κατασκευαστεί το έργο, το ΠΟΙΑ υλικά θα χρησιμοποιηθούν, το ΠΟΤΕ θα ολοκληρωθούν οι επιμέρους εργασίες και το σύνολο του έργου καθώς και το ΠΟΣΟ θα κοστίσει τελικώς η επένδυση ώστε να επιτευχθεί η κατανομή του κόστους που δύναται να καλύψει ο επενδυτής μεταξύ των επιμέρους σταδίων του έργου και, τελικώς, επενδυτής και μηχανικός να κατορθώσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αστοχούν. Η επένδυση ματαιώνεται. Αναδεικνύονται οι αναλφάβητοι της σύχρονης εποχής.


«Η Μελέτη Εφαρμογής είναι πράγματι η καλύτερη δυνατή λύση, όμως, είναι πολύ ακριβή επιλογή.», «Πολυτέλεια!»


Η Μελέτη Εφαρμογής στην πραγματικότητα έχει μηδενικό κόστος για τον επενδυτή. Πολύ περισσότερο η υιοθέτησή της την έχει αναδείξει ως την αποτελεσματικότερη μέθοδο εξοικονόμισης πόρων για το επενδυτή ο οποίος πλέον έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει εξ αρχής και με ακρίβεια το κόστος της επένδυσης, να προσαρμόσει τούτο βάσει των διαθεσίμων κεφαλαίων του και μέσω εξειδικευμένων συμβούλων να το κατανείμει ορθώς, λαμβάνοντας το αποτέλεσμα που επιδιώκει στον χρόνο που προσδοκεί.

Κι αν τα ανωτέρω δεν σας πείθουν, αν η βαθιά ριζομένη συνήθεια να ξεκινούμε και «όπου μας πάει» θολώνει την κρίση σας, εμπιστευτείτε τους αριθμούς που πάντα λένε την αλήθεια μέσα από ένα παράδειγμα.

Σύμφωνα με τα πιο μετροπαθή πορίσματα της στατικής, το κόστος κατασκευής, χωρίς Μελέτη Εφαρμογής, ενός έργου αρχικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) έως την ολοκλήρωσή του θα ανατιμηθεί κατ΄ ελάχιστον σε ποσοστό 30% έως την ολοκλήρωσή του, με τον επενδυτή να αιφνιδιάζεται και διαρκούσης της επένδυσης να καλείται να αναζητήσει πόρους για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€). Τούτη αναδεικνύεται διαχρονικά η κυριότερη αιτία ματαίωσης των επενδύσεων ή καθυστέρησης ολοκλήρωσής τους.

Ωστόσο, εάν ο ως άνω επενδυτής είχε, προ της ενάρξεως των εργασιών, μεριμνήσει να λάβει Μελέτης Εφαρμογής από εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, θα αποκλειόταν, άνευ ετέρου, η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού σε ποσοστό υψηλότερο του 10% (για την ακρίβεια τυχόν απόκλειση θα περιοριζόταν μεταξύ 8%-10% οφειλόμενη αποκλειστικά περιοριστικά σε μη δυνάμενη να προβλεφθούν γεγονότα). Συνεπώς, θα εξασφάλιζε ήδη πριν την έναρξη των εργασιών την εγγύηση ότι για την επένδυση του δεν θα υπερβεί τον αρχικό προϋπολογισμό και, αν τούτο συμβεί, η ανατίμιση δεν θα υπερβεί το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).

Μέσα από το ως άνω παράδειγμα καθίσταται σαφές ότι, με την λήψη Μελέτης Εφαρμογής σε ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) επιτυγχάνεται για τον επενδυτή:


1. εξοικονόμιση δαπανών αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), ποσό που υπολείπεται σοβαρά από το κόστος αμοιβής των εξειδικευμένων για την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής μηχανικών και συμβούλων,

2. ποιότητα κατασκευής, καθώς το ποσό του προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί ομαλώς και επιτυχώς στις επιμέρους φάσεις του έργου και

3. έγκαιρη παραλαβή, διότι μέσω της Μελέτης Εφαρμογής καθίσταται εφικτός ο ακριβής υπολογισμός του χρόνου παράδοσης του έργου και ευχερής η στοχευμένη εξυπηρέτηση του business plan του επενδυτή.


Συνεπώς, εμείς και οι πελάτες μας γνωρίζουμε και στα ερωτήματα τι, πως , ποιός και φυσικά πόσο κοστίζει, απαντάμε έγκαιρα, δυναμικά, εμφατικά και με μαθηματική ακρίβεια: «Μελέτη Εφαρμογής»!


«Dare to dream big»

MORPHO DESIGN IKE


Συντάξας: Γεώργιος Κ. Κωταντούλας

Επιμέλεια: Ευγενεία Β. Θωμοπούλου

Comments


bottom of page