top of page
  • info8425872

Ανακαίνιση Ξενοδοχείου: Ποιες είναι οι μελέτες που χρειάζεται να εκτελεστούν πριν την υλοποίηση της

Η ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου αποτελεί μια πολύ απαιτητική διαδικασία κατά την οποία οι παράγοντες χρόνος και διαθέσιμα κεφάλαια οφείλουν να διαχειριστούν με μεγάλη προσοχή. Το ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα προϋποθέτει την επιλογή καταρτισμένων και έμπειρων συνεργατών που θα αναδείξουν το κατάλυμα σας και θα βελτιώσουν την ξενοδοχειακή εμπειρία των πελατών σας.


Πριν την ανακαίνιση λοιπόν ενός ξενοδοχείου, είναι σημαντικό να γίνει μια ενδελεχής αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας του ταξιδιώτη, έτσι ώστε να καθοριστούν τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης τόσο στο αισθητικό όσο και στο λειτουργικό κομμάτι του καταλύματος. Σε συνέχεια αυτής της διαδικασίας δίνονται κατευθύνσεις ως προς την διαχείριση των υφιστάμενων, την μορφοποίησή τους, την εξέλιξή τους ή ακόμη και την οριστική απομάκρυνση και αντικατάστασή τους.


Πριν την κατασκευή οι μελέτες που προδιαγράφουν το έργο είναι οι εξής:


- CONCEPTUAL DESIGN

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

- INTERIOR DESIGN


Σε μία γρήγορη ανάλυση:


CONCEPTUAL DESIGN

Εδώ αναλύονται οι παράμετροι που θα επηρεάσουν τον τελικό σχεδιασμό του τουριστικού καταλύματος, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα καινούργιο αρχιτεκτονικό «σενάριο» - Hotel Concept , το οποίο θα δημιουργεί μια ολοκληρωμένη και ξεχωριστή χωρική εμπειρία στον επισκέπτη -χρήστη. Στόχος είναι το κατάλυμα να αποκτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, να ενισχύσει το brand name του και να αποκτήσει προβάδισμα στον ανταγωνισμό.


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Σε αυτό το στάδιο δημιουργούνται τα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις-όψεις-τομές). Λαμβάνετε την αρχιτεκτονική πρόταση μορφοποίησης των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων του καταλύματός σας, θέτοντας ως στόχο τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και τη δημιουργία συνεκτικού, λειτουργικού και ποιοτικού αποτελέσματος. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός αρμονικού συνόλου, συνεπές ως προς το Concept σχεδιασμού, πλήρως ενταγμένο στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της τοποθεσίας.


INTERIOR DESIGN

O εσωτερικός σχεδιασμός ενός ξενοδοχείου, καθορίζει αναμφίβολα το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη. Η συγκεκριμένη μελέτη, αποτελεί μια δυναμική και διαδραστική διαδικασία μεταξύ των ειδικών και του επενδυτή. Εφόσον προσδιοριστεί από τον επενδυτή το εύρος των διαθεσίμων κεφαλαίων η ομάδα του design, εκτελώντας αυστηρά τον προϋπολογισμό, στοχεύει στην βέλτιστη αποτύπωση της ταυτότητας του καταλύματος στους εσωτερικούς χώρους, προτείνοντας εξέχουσες λύσεις για το κατάλυμά σας. Μέσω φωτορεαλιστικών απεικονίσεων (render), ο επενδυτής έχει εικόνα του τελικού αποτελέσματος καθώς επίσης λαμβάνει και σαφή ποιοτικό και τιμολογιακό κατάλογο των υλικών και του σταθερού εξοπλισμού.

Ολοκληρώνοντας των σύνολο των μελετών δημιουργείται ο προϋπολογισμός του έργου, ο σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος της κατασκευής και ο προσδιορισμός των εργασιών.


Η Morphό Hotel Design αναλαμβάνει ολοκληρωτικά την Ανακαίνιση Ξενοδοχείων και Τουριστικών καταλυμάτων, έχοντας στο δυναμικό, έμπειρους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Designers, που μπορούν να προδιαγράψουν, να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν το Ξενοδοχείο των ονείρων σας!

Στόχος του προσωπικού μας στην Morphό είναι να παρέχει πάντα τις υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ανεξάρτητα από́ το στάδιο ή το μέγεθος του έργου. Κατανοώντας πλήρως τις ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες του Τουριστικού και πιο συγκεκριμένα Ξενοδοχειακού κλάδου, η ομάδα μας μπορεί να σας εγγυηθεί ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα για το κατάλυμά σας.


Δείτε έργα μας:

Parin Boutique Hotel στην Πάρο.
Aktaion Beach Hotel στο Αγκίστρι.


Comments


bottom of page