top of page
  • info8425872

Ποια είναι τα στάδια κατασκευής για την ίδρυση ενός τουριστικού καταλύματος από το μηδέν.

Η κατασκευή ενός τουριστικού καταλύματος από το μηδέν είναι μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία διάφορες ειδικότητες μηχανικών πρέπει να συνεργαστούν για τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την κατασκευή του καταλύματος.


Τα στάδια που ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει πριν ξεκινήσει το έργο είναι:


Επιλογή Οικοπέδου

Το πρώτο και βασικότερο στάδιο για την υλοποίηση του έργου, είναι η γνωμάτευση του οικοπέδου από Μηχανικό. Η γνωμάτευση αφορά την αρτιότητα και οικοδομισημότητα του οικοπέδου και προκύπτει έπειτα από μελέτη των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων στη θέση που θα κατασκευαστεί το έργο.

Ανάλογα με την επιτρεπόμενη δόμηση του εν λόγω οικοπέδου, γίνεται η επιλογή του κατάλληλου τύπου καταλύματος.


Επιλογή τύπου καταλύματος

Σε πρώτη φάση προτού ξεκινήσει η αρχιτεκτονική μελέτη, ο επενδυτής θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Αρχιτέκτονα να αποφασίσει τον τύπο του υπό μελέτη τουριστικού καταλύματος, την κατάταξη (σε αστέρια ή κλειδιά) και τα κριτήρια τα οποία θα συμπεριλάβει γι’ αυτήν. Τα κριτήρια στη συνέχεια μπορούν να διαφοροποιηθούν, όμως είναι σημαντικό ο Αρχιτέκτονας να γνωρίζει πριν ξεκινήσει την προμελέτη του ποιες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές θα πρέπει να λάβει έστω αρχικά υπόψη του.


* Τα τουριστικά καταλύματα με σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

Α) Στα κύρια τουριστικά καταλύματα που είναι ξενοδοχεία και τα camping με αστέρια, οι ξενώνες φιλοξενίας και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Β) Και στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα είναι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – επιπλωμένα διαμερίσματα με κλειδιά και οι αυτοεξυπηρετούμενες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.


Επιλογή Concept

Στη συνέχεια ο επενδυτής σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες θα πρέπει να προσδιορίσουν το Concept και το Branding του καταλύματός του. Αυτά στη συνέχεια θα ενισχύσουν τη συλλογιστική πορεία και έμπνευση στην αρχιτεκτονική μελέτη, και ιδίως αργότερα στο στάδιο της πρότασης που αφορά το Interior Design.


Αρχιτεκτονική Προμελέτη

Ξεκινώντας την Αρχιτεκτονική προμελέτη, η αρχιτεκτονική ομάδα σε συνεργασία με τον επενδυτή προσδιορίζουν τις λειτουργίες και το σενάριο του καταλύματος. Ο αρχιτέκτονας πραγματοποιεί την γνωμάτευση του οικοπέδου και του τόπου, διερευνά τις θεάσεις και τις ποιότητες της τοποθεσίας, μελετά την ιστορία και την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τους όρους δόμησης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το Concept θα αποτελέσουν την αρχή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Ξεκινώντας με προσχέδια τα οποία παρουσιάζονται στον επενδυτή και στη συνέχεια με τρισδιάστατες απεικονίσεις, οριστικοποιείται η πρόθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης, η μορφή και οι λειτουργικοί χώροι του καταλύματος.


Αδειοδότηση

Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η εκπόνηση των λοιπών οριστικών μελετών (Στατικά, ΗΜ), και η λοιπή διαδικασία της έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας.


Interior & Exterior Design

Το Design είναι αυτό που θα ενσαρκώσει την συνολική φιλοσοφία του καταλύματος και θα την παρουσιάσει στο πελατειακό κοινό. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για να πει ένα κατάλυμα τη δική του ιστορία και να ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις των επισκεπτών του.

Η σωστή επιλογή των κατάλληλων υλικών, υφασμάτων, επίπλων και φωτιστικών όταν είναι σε απόλυτη ισορροπία με την αρχιτεκτονική σύνθεση έρχεται να επισφραγίσει ένα μοναδικό αποτέλεσμα.


Μελέτη Εφαρμογής

Στη Μελέτη Εφαρμογής μελετώνται σε βάθος όλες οι μελέτες και η συνύπαρξή τους. Πραγματοποιείται έρευνα και παράγονται σχέδια με μεγαλύτερη κατασκευαστική λεπτομέρεια, προσδιορίζονται τα ακριβή υλικά, ο τρόπος τοποθέτησης ή συναρμογής τους, ο εξοπλισμός, κα.

Επίσης, στο σημείο αυτό, το έργο χωρίζεται σε στάδια κατασκευής, γίνεται η επιλογή εργολάβων και η σύνταξη προϋπολογισμού, ώστε να επιτευχθεί η κατανομή του κόστους που δύναται να καλύψει ο επενδυτής μεταξύ των επιμέρους σταδίων του έργου.


Κατασκευαστική Εταιρεία

Επιλέξτε μία κατασκευαστική εταιρεία η οποία είναι στελεχωμένη από έμπειρους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι πρόθυμοι και ικανοί να κατανοήσουν τις ανάγκες σας, ιδανικά προσφέροντας σας υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Να είναι πρόθυμη να συνάψει έγγραφη σύμβαση, όπου θα είναι ρητά διατυπωμένοι οι όροι της συμφωνίας όπως το χρονοδιάγραμμα, το ενδεχόμενο καθυστέρησης και τις επιμέρους αμοιβές πρέπει να είναι σαφείς και όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερείς.


Σημαντικός παράγοντας είναι η επιλογή σας να μπορεί να διασφαλίσει μια επιτυχημένη παράδοση-υλοποίηση εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού!

Comments


bottom of page